8h - 17h | Từ thứ 2 - thứ 7
       
Chống trộm cạy cửa

Chống trộm cạy cửa, giải pháp chống trộm hiệu quả, báo động ngay khi có trộm cạy cửa, mở khóa.
Khi phát hiện những hành động trên tùy theo thiết bị được lắp đặt hệ thống có thể hú còi, kích hoạt đèn chớp, nhắn tin, gọi điện... để thông báo đến chủ nhà.